ด่านศุลกากรเกาะสมุย
Kohsamui Customs House
 


รายงานสถิติและข่าวสาร

รับสมัครงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเกาะสมุย เลขที่ 27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ 077-421366 โทรสาร 077-420400 E-mail : 72160000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรเกาะสมุย


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ด่านศุลกากรเกาะสมุย อายัดสินค้าต้องสงสัยละเมิดเครื่องหมายการค้า 21 พฤษภาคม 256715
2 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ต้อนรับสายการบิน Scoot เที่ยวบินปฐมฤกษ์จากสิงคโปร์สู่เกาะสมุย14 พฤษภาคม 256723
3 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ตรวจเยี่ยมและหารือภาคเอกชน27 เมษายน 256752
4 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คบจ.) ประจำเดือนเมษายน 256727 เมษายน 256742
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256718 เมษายน 256777
6 ท่านรองฯนิติ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรเกาะสมุย และร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี10 เมษายน 256753
7 ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปประจำด่านฯ และรดน้ำดำหัวขอพร จากนายด่านฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ ด่านศุลกากรเกาะสมุย10 เมษายน 256755
8 อำเภอเกาะสมุยประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ3 เมษายน 2567109
9 ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี กับนายนล เชื่อมสุข เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายด่านศุลกากรเกาะสมุย25 มีนาคม 256797
10 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร19 มีนาคม 256797
11 นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 เดินทางตรวจราชการ และตรวจสอบตัดปี ณ ด่านศุลกากรเกาะสมุย16 มกราคม 256784
12 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 และด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา มอบของขวัญเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 13 มกราคม 2567112
13 เข้ามอบสิ่งของสนับสนุนของรางวัลนาวากาชาด เพื่อจัดงาน ของดีเมืองสุราษฎร์ธานีและกาชาดจังหวัด ประจำปี 2567และเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สุราษฎร์ธานี22 ธันวาคม 2566113
14 ด่านศุลกากรเกาะสมุยร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25666 ธันวาคม 256697
15 นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย นางสาวจุฬาลักษณ์ ยุติธรรมสกุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมงานประเพณีชักพระ?ทอดผ้าป่าประจำปี 2566 8 พฤศจิกายน 2566101
16 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25677 พฤศจิกายน 2566108
17 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ24 ตุลาคม 2566111
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256719 ตุลาคม 2566101
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256719 ตุลาคม 2566123
20 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ17 ตุลาคม 2566108
21 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับภารกิจงานศุลกากรเกาะสมุย กับ สวท. สมุย6 ตุลาคม 256699
22 ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) วันที่ 28 กันยายน ประจำปี 2566 28 กันยายน 2566110
23 ประกาศด่านศุลกากรเกาะสมุย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 256727 กันยายน 2566123
24 เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2566 นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ ปฏิบัติราชการผู้อำนวยการสำนักศุลกากรภาคที่ 5นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย และนายด่านฯ ในสังกัดศุลกากรภาคที่ 5 เข้าร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ และคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรม27 กันยายน 2566115
25 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี7 กันยายน 2566120
26 เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย มอบหมายให้นางสาวจุฬาลักษณ์ ยุติธรรมสกุล ผอ.สคศ. พร้อมนายอมร ลัญจรังสิมาเลิศ หน.ฝปป. เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน 31 สิงหาคม 2566113
27 เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 และนางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย พร้อมนายด่านฯ ในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 ให้การต้อน31 สิงหาคม 2566135
28 เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 256615 สิงหาคม 2566135
29 ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา29 กรกฎาคม 2566136
30 ด่านศุลกากรเกาะสมุย จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 28 กรกฎาคม 2566111
31 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 และนางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงก15 กรกฎาคม 2566137
32 ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าตรวจเยี่ยมคลังสินค้า บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด ณ สนามบินเกาะสมุย14 กรกฎาคม 2566135
33 นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ด่านศุลกากรเกาะสมุย14 กรกฎาคม 2566118
34 ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้ารับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)20 มิถุนายน 2566128
35 ร่วมพิธีเปิด โครงการ Smart SMEs ต่อยอดธุรกิจด้วย Digidal Platform ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256620 มิถุนายน 2566122
36 ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2566122
37 ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 2 มิถุนายน 2566143
38 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ประชุมตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก30 พฤษภาคม 2566134
39 ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าตรวจเยี่ยมร้านค้าปลอดอากรในพื้นที่30 พฤษภาคม 2566134
40 เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมการบริการ ระบบแชทบอท น้องหมุย สไมล์ (NongMuiSMILE) ต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ 8 22 พฤษภาคม 2566157
41 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายเอด วิบูลย์เจริญ)25 เมษายน 2566116
42 ร่วมสรงน้ำพระพุทธประจำด่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 256612 เมษายน 2566138
43 ประกาศด่านศุลกากรเกาะสมุย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ5 เมษายน 2566115
44 ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าหารือผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้า เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า9 มีนาคม 2566270
45 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากเมืองเฉิงตู7 มีนาคม 2566160
46 บริการข้อมูลข่าวสารหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า - ส่งออก15 กุมภาพันธ์ 2566160
47 ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 256614 กุมภาพันธ์ 2566127
48 ด่านศุลกากรเกาะสมุย จัดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ ลดขยะให้เป็นศูนย์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 256610 กุมภาพันธ์ 2566152
49 แบบประเมินความพึงพอใจ Satisfaction Survey Form9 กุมภาพันธ์ 2566140
50 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมประชุมคณะผู้บริหารคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 26 มกราคม 25663 กุมภาพันธ์ 2566150
51 NO COPY ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาเอกสารต่างๆ23 มกราคม 2566131
52 ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 19 มกราคม 2566143
53 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 256614 มกราคม 2566148
54 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ พงษ์พันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวาย23 ธันวาคม 2565192
55 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 นายด่านศุลกากรเกาะสมุยต้อนรับนักท่องเที่ยวเรือสำราญ เอ็ม วี ไมน์ ชิฟฟ์ 5 19 ธันวาคม 2565159
56 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทย ครบ 10 ล้านคน11 ธันวาคม 2565130
57 ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร ภายใต้กิจกรรมปลูกต้นไม้ของเทศบาลนครเกาะสมุยจำนวน 9,999 ต้น6 ธันวาคม 2565146
58 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25655 ธันวาคม 2565129
59 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย พร้อมนางสาวภัทราภรณ์ พงษ์พันธ์ รษก. ผอ. สบศ. ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/25651 ธันวาคม 2565209
60 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมต้นรับนักท่องเที่ยวเรือสำราญ27 พฤศจิกายน 2565175
61 CSR ปลูกมะพร้าวเพื่อเกาะสมุย ปีที่ 6 23 พฤศจิกายน 2565224
62 ประกาศด่านศุลกากรเกาะสมุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2565136
63 ประกาศด่านศุลกากรเกาะสมุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2565149
64 ประกาศด่านศุลกากรเกาะสมุย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 25661 พฤศจิกายน 2565159
65 เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย นางสาวจุฬาลักษณ์ ยุติธรรมสกุล ผอ.สคศ. และนางสาวภัทราภรณ์ พงษ์พันธ์ รษก.ผอ.สบศ. พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่าอำเภอเกาะสมุย ประจำปี 256519 ตุลาคม 2565156
66 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 256513 ตุลาคม 2565160
67 บริจาคหน้ากากอนามัยให้กับเรือนจำอำเภอเกาะสมุย3 ตุลาคม 2565156
68 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย นางสาวจุฬาลักษณ์ ยุติธรรมสกุล รักษาการผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงช28 กันยายน 2565161
69 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ขอประชาสัมพันธ์ นโยบาย No Gift Policy "งดให้ งดรับ" ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส 7 กันยายน 2565158
70 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นาวสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย มอบหมายให้ นายชวนชัย พิทักษ์เทพสมบัติ หัวหน้าฝ่าย บริการศุลกากรที่ 2 เข้าร่วมประชุม29 สิงหาคม 2565177
71 วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 06.30 น. นาวสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุยพร้อมนายอมร ลัญจรังสิมาเลิศ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม และนางสาวสุนิสา ควรเสนอ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 และเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระ13 สิงหาคม 2565192
72 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.29 น. นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้ารับมอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งได้รับการจารอักขระยันต์และอธิฐานจิตจาก พระครูถิรบุญญากร เจ้าอาวาสวัดแหลมสอ ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหว11 สิงหาคม 2565182
73 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นาวสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุยเข้าร่วมกิจกรรมของคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัด(คบจ.) สุราษฎร์ธานี ในโครงการคลินิกการเงินการคลัง SMEs สุราษฎร์ธานีให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ3 สิงหาคม 2565161
74 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 256530 กรกฎาคม 2565183
75 เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการ ณ ด่านศุลกากรเกาะสมุย27 กรกฎาคม 2565157
76 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย และนางสาวจุฬาลักษณ์ ยุติธรรมสกุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์รา20 กรกฎาคม 2565191
77 ร่วมสืบสานกิจกรรม "สวมผ้าไทย งานบุญเดือน 8 วิถีชุมชน วิถีคนสมุย" ในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พ.ศ.256519 กรกฎาคม 2565189
78 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคมพ.ศ 2565 ร่วมใจใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกาย ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยเทิดไทพระราชินีพันปีหลวง ในโครงการ "ภูษาศิลป์ ถิ่นคนดี" 5 กรกฎาคม 2565198
79 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ร่วมทำกิจกรรม CSR ทำความสะอาดบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรเกาะสมุย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 148 ปี กรมศุลกากร4 กรกฎาคม 2565279
80 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ร่วมประกอบพิธีทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 148 ปี 4 กรกฎาคม 2565212
81 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน29 มิถุนายน 2565170
82 วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสานำอาหารจัดโรงทานสำหรับแจกประชาชนที่มาร่วมงานสวดพระอภิธรรม พระมงคลทีปาจารย์ (จำรัส เขมธมฺโม) ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดแจ้ง อำเภอเกาะสมุย29 มิถุนายน 2565222
83 มอบสิ่งของสนับสนุนของรางวัลนาวากาชาด 'กาชาดอำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2565'28 มิถุนายน 2565173
84 ร่วมกิจกรรมทางศาสนาตามโครงการ "สวมผ้าไทย เข้าวัด ฟังธรรมกับนายอำเภอ" 8 มิถุนายน 2565192
85 ร่วมกิจกรรม CSR กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี8 มิถุนายน 2565174
86 กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดหน้าทอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ5 มิถุนายน 2565212
87 เข้าร่วมถวายสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25654 มิถุนายน 2565212
88 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30?12.00 น. นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 256530 พฤษภาคม 2565190
89 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย และนางสาวจุฬาลักษณ์ ยุติธรรมสกุล นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมหารือกับนางสาวณัฐชยธร ณัฐสุดานิจนิภา23 พฤษภาคม 2565257
90 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายปิยกร อภิบาลศรี11 พฤษภาคม 2565230
91 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล (25 กรกฎาคม 2563 - 25 กรกฎาคม 2564) ในรูปแบบไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์10 มีนาคม 2565221
92 นายด่านฯ สมุย แสดงความยินดีกับนายอำเภอ9 มีนาคม 2565225
93 โครงการจิตอาสา CSR โรงพยาบาลเกาะสมุย2 มีนาคม 2565231
94 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ทำลายของกลาง ครั้งที่ 1/256510 กุมภาพันธ์ 2565222
95 นายด่านฯ สมุย ได้รับเชิญออกรายการวิทยุของ สวท.สมุย9 กุมภาพันธ์ 2565233
96 ประกาศการควบคุมการส่งออกหน้ากากอนามัย8 กุมภาพันธ์ 2565220
97 วันพฤหัสที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕28 มกราคม 2565273
98 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สุราษฏร์ธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔28 ธันวาคม 2564280
99 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมโครงการ ?คบจ.ร่วมใจปลูกหญ้าแฝก วันดินโลก (World Soil Day 2021)24 ธันวาคม 2564216
100 รษก.ผอ.ศภ.5 ตรวจเยี่ยมราชการด่านศุลกากรเกาะสมุย17 ธันวาคม 2564266
ผลลัพท์ทั้งหมด 177 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเกาะสมุย
27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7742 1366

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเกาะสมุย - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ