ด่านศุลกากรเกาะสมุย
Kohsamui Customs House
 


รายงานสถิติและข่าวสาร

รับสมัครงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเกาะสมุย เลขที่ 27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ 077-421366 โทรสาร 077-420400 E-mail : 72160000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรเกาะสมุย


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี7 กันยายน 256620
2 เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย มอบหมายให้นางสาวจุฬาลักษณ์ ยุติธรรมสกุล ผอ.สคศ. พร้อมนายอมร ลัญจรังสิมาเลิศ หน.ฝปป. เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน 31 สิงหาคม 256625
3 เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 และนางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย พร้อมนายด่านฯ ในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 ให้การต้อน31 สิงหาคม 256624
4 เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 256615 สิงหาคม 256645
5 ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา29 กรกฎาคม 256636
6 ด่านศุลกากรเกาะสมุย จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 28 กรกฎาคม 256621
7 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 และนางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงก15 กรกฎาคม 256635
8 ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าตรวจเยี่ยมคลังสินค้า บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด ณ สนามบินเกาะสมุย14 กรกฎาคม 256621
9 นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ด่านศุลกากรเกาะสมุย14 กรกฎาคม 256622
10 ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้ารับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)20 มิถุนายน 256649
11 ร่วมพิธีเปิด โครงการ Smart SMEs ต่อยอดธุรกิจด้วย Digidal Platform ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256620 มิถุนายน 256637
12 ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 256638
13 ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 2 มิถุนายน 256642
14 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ประชุมตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก30 พฤษภาคม 256643
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าตรวจเยี่ยมร้านค้าปลอดอากรในพื้นที่30 พฤษภาคม 256636
16 เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมการบริการ ระบบแชทบอท น้องหมุย สไมล์ (NongMuiSMILE) ต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ 8 22 พฤษภาคม 256648
17 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายเอด วิบูลย์เจริญ)25 เมษายน 256649
18 ร่วมสรงน้ำพระพุทธประจำด่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 256612 เมษายน 256651
19 ประกาศด่านศุลกากรเกาะสมุย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ5 เมษายน 256634
20 ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าหารือผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้า เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า9 มีนาคม 2566185
21 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากเมืองเฉิงตู7 มีนาคม 256661
22 บริการข้อมูลข่าวสารหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า - ส่งออก15 กุมภาพันธ์ 256666
23 ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 256614 กุมภาพันธ์ 256640
24 ด่านศุลกากรเกาะสมุย จัดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ ลดขยะให้เป็นศูนย์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 256610 กุมภาพันธ์ 256657
25 แบบประเมินความพึงพอใจ Satisfaction Survey Form9 กุมภาพันธ์ 256656
26 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมประชุมคณะผู้บริหารคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 26 มกราคม 25663 กุมภาพันธ์ 256656
27 NO COPY ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาเอกสารต่างๆ23 มกราคม 256652
28 ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 19 มกราคม 256645
29 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 256614 มกราคม 256661
30 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ พงษ์พันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวาย23 ธันวาคม 256588
31 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 นายด่านศุลกากรเกาะสมุยต้อนรับนักท่องเที่ยวเรือสำราญ เอ็ม วี ไมน์ ชิฟฟ์ 5 19 ธันวาคม 256563
32 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทย ครบ 10 ล้านคน11 ธันวาคม 256551
33 ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร ภายใต้กิจกรรมปลูกต้นไม้ของเทศบาลนครเกาะสมุยจำนวน 9,999 ต้น6 ธันวาคม 256555
34 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25655 ธันวาคม 256551
35 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย พร้อมนางสาวภัทราภรณ์ พงษ์พันธ์ รษก. ผอ. สบศ. ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/25651 ธันวาคม 256591
36 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมต้นรับนักท่องเที่ยวเรือสำราญ27 พฤศจิกายน 256561
37 CSR ปลูกมะพร้าวเพื่อเกาะสมุย ปีที่ 6 23 พฤศจิกายน 2565111
38 ประกาศด่านศุลกากรเกาะสมุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 256544
39 ประกาศด่านศุลกากรเกาะสมุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 256553
40 ประกาศด่านศุลกากรเกาะสมุย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 25661 พฤศจิกายน 256564
41 เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย นางสาวจุฬาลักษณ์ ยุติธรรมสกุล ผอ.สคศ. และนางสาวภัทราภรณ์ พงษ์พันธ์ รษก.ผอ.สบศ. พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่าอำเภอเกาะสมุย ประจำปี 256519 ตุลาคม 256567
42 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 256513 ตุลาคม 256566
43 บริจาคหน้ากากอนามัยให้กับเรือนจำอำเภอเกาะสมุย3 ตุลาคม 256560
44 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย นางสาวจุฬาลักษณ์ ยุติธรรมสกุล รักษาการผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงช28 กันยายน 256570
45 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ขอประชาสัมพันธ์ นโยบาย No Gift Policy "งดให้ งดรับ" ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส 7 กันยายน 256558
46 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นาวสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย มอบหมายให้ นายชวนชัย พิทักษ์เทพสมบัติ หัวหน้าฝ่าย บริการศุลกากรที่ 2 เข้าร่วมประชุม29 สิงหาคม 256587
47 วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 06.30 น. นาวสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุยพร้อมนายอมร ลัญจรังสิมาเลิศ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม และนางสาวสุนิสา ควรเสนอ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 และเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระ13 สิงหาคม 256598
48 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.29 น. นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้ารับมอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งได้รับการจารอักขระยันต์และอธิฐานจิตจาก พระครูถิรบุญญากร เจ้าอาวาสวัดแหลมสอ ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหว11 สิงหาคม 256588
49 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นาวสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุยเข้าร่วมกิจกรรมของคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัด(คบจ.) สุราษฎร์ธานี ในโครงการคลินิกการเงินการคลัง SMEs สุราษฎร์ธานีให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ3 สิงหาคม 256564
50 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 256530 กรกฎาคม 256589
51 เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการ ณ ด่านศุลกากรเกาะสมุย27 กรกฎาคม 256569
52 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย และนางสาวจุฬาลักษณ์ ยุติธรรมสกุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์รา20 กรกฎาคม 256597
53 ร่วมสืบสานกิจกรรม "สวมผ้าไทย งานบุญเดือน 8 วิถีชุมชน วิถีคนสมุย" ในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พ.ศ.256519 กรกฎาคม 256599
54 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคมพ.ศ 2565 ร่วมใจใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกาย ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยเทิดไทพระราชินีพันปีหลวง ในโครงการ "ภูษาศิลป์ ถิ่นคนดี" 5 กรกฎาคม 2565106
55 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ร่วมทำกิจกรรม CSR ทำความสะอาดบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรเกาะสมุย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 148 ปี กรมศุลกากร4 กรกฎาคม 2565162
56 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ร่วมประกอบพิธีทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 148 ปี 4 กรกฎาคม 2565121
57 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน29 มิถุนายน 256582
58 วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสานำอาหารจัดโรงทานสำหรับแจกประชาชนที่มาร่วมงานสวดพระอภิธรรม พระมงคลทีปาจารย์ (จำรัส เขมธมฺโม) ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดแจ้ง อำเภอเกาะสมุย29 มิถุนายน 256593
59 มอบสิ่งของสนับสนุนของรางวัลนาวากาชาด 'กาชาดอำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2565'28 มิถุนายน 256579
60 ร่วมกิจกรรมทางศาสนาตามโครงการ "สวมผ้าไทย เข้าวัด ฟังธรรมกับนายอำเภอ" 8 มิถุนายน 2565104
61 ร่วมกิจกรรม CSR กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี8 มิถุนายน 256585
62 กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดหน้าทอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ5 มิถุนายน 2565108
63 เข้าร่วมถวายสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25654 มิถุนายน 2565117
64 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30?12.00 น. นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 256530 พฤษภาคม 256593
65 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย และนางสาวจุฬาลักษณ์ ยุติธรรมสกุล นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมหารือกับนางสาวณัฐชยธร ณัฐสุดานิจนิภา23 พฤษภาคม 2565163
66 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายปิยกร อภิบาลศรี11 พฤษภาคม 2565140
67 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล (25 กรกฎาคม 2563 - 25 กรกฎาคม 2564) ในรูปแบบไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์10 มีนาคม 2565126
68 นายด่านฯ สมุย แสดงความยินดีกับนายอำเภอ9 มีนาคม 2565137
69 โครงการจิตอาสา CSR โรงพยาบาลเกาะสมุย2 มีนาคม 2565133
70 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ทำลายของกลาง ครั้งที่ 1/256510 กุมภาพันธ์ 2565130
71 นายด่านฯ สมุย ได้รับเชิญออกรายการวิทยุของ สวท.สมุย9 กุมภาพันธ์ 2565142
72 ประกาศการควบคุมการส่งออกหน้ากากอนามัย8 กุมภาพันธ์ 2565125
73 วันพฤหัสที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕28 มกราคม 2565182
74 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สุราษฏร์ธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔28 ธันวาคม 2564185
75 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมโครงการ ?คบจ.ร่วมใจปลูกหญ้าแฝก วันดินโลก (World Soil Day 2021)24 ธันวาคม 2564132
76 รษก.ผอ.ศภ.5 ตรวจเยี่ยมราชการด่านศุลกากรเกาะสมุย17 ธันวาคม 2564179
77 กิจกรรมโครงการ CSR ของด่านศุลกากรเกาะสมุย29 ตุลาคม 2564162
78 ศรชล.ภาค 2 จับกุมน้ำมันเถื่อนกลางทะเล29 ตุลาคม 2564200
79 ประชุมคณะผู้บริหารการคลังฯ ครั้งที่ 3/2564 23 กันยายน 2564156
80 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ทำกิจกรรม CSR ณ โรงพยาบาลเกาะสมุย20 สิงหาคม 2564191
81 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย11 สิงหาคม 2564179
82 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา23 กรกฎาคม 2564202
83 เกาะสมุยเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามแนวทาง "SAMUI Plus Model"16 กรกฎาคม 2564238
84 วันครบรอบสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ ๑๔๗ ปี8 กรกฎาคม 2564271
85 VDO Conference การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง29 มิถุนายน 2564266
86 ด่านศุลกากรเกาะสมุย จัดกิจกรรมจิตอาสาและ CSR บำเพ็ญประโยชน์ 28 มิถุนายน 2564246
87 ประกาศด่านฯ การขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว8 มิถุนายน 2564258
88 ประกาศด่านฯ รับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล การขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว28 พฤษภาคม 2564192
89 ประกาศด่านฯ รับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล การขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว13 พฤษภาคม 2564228
90 ประกาศด่านฯ รับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล การขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว13 พฤษภาคม 2564240
91 ประกาศด่านฯ รับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล การขายทอดตลาดเศษเหล็กโครงสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว5 พฤษภาคม 2564194
92 วิธีการใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment)29 เมษายน 2564256
93 นายด่านศุลกากรเกาะสมุยและเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและหน้ากากอนามัยให้แก่ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนธูป โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข และโรงเรียนวัดสมุทราราม1 เมษายน 2564237
94 นายด่านศุลกากรเกาะสมุยและเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และหน้ากากอนามัย ให้แก่ครูและนักเรียน โรงเรียนวัดแจ้ง และโรงเรียนบ้านอ่างทอง26 มีนาคม 2564226
95 ด่านศุลกากรเกาะสมุยและเข้าร่วมแผนปฏิบัติการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาทองเที่ยวเกาะสมุยโดยเรือสาราญ (เรือยอร์ช)23 มีนาคม 2564183
96 ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาสถานีเรือสมุยครบรอบ ๑๒ ปี19 มีนาคม 2564221
97 วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดี และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการด่านศุลกากรเกาะสมุย พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา และ CSR ปล่อยแม่พันธุ์ปูม้า ลูกปูม้า และลูกหมึก สู่ทะเลไทย 9 มีนาคม 2564296
98 เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายด่านและเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเกาะสมุย จัดพิธีทำบุญด่านฯ และศาลพ่อตา เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่และเทศกาลตรุษจีน ณ ที่ทำการ ด่านศุลกากรเกาะสมุย15 กุมภาพันธ์ 2564253
99 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวจินตนา คงเมือง นายด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมประชุม คบจ. ประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ การพิจารณา คบจ.ดีเด่น และร่วมกิจกรรมตามโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"5 กุมภาพันธ์ 2564232
100 เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวจินตนา คงเมือง นายด่านศุลกากรเกาะสมุย ได้เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัด (อบจ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม คลังจังหวัดชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังการชี้แจง3 กุมภาพันธ์ 2564232
ผลลัพท์ทั้งหมด 153 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเกาะสมุย
27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7742 1366

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเกาะสมุย - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ