ด่านศุลกากรเกาะสมุย
Kohsamui Customs House
 


รายงานสถิติและข่าวสาร

รับสมัครงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเกาะสมุย เลขที่ 27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ 077-421366 โทรสาร 077-420400 E-mail : 72160000@customs.go.th

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 9.30 น. นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย พร้อมด้วยนางสาวจุฬาลักษณ์ ยุติธรรมสกุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร และเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนายเรวัต ไชยเพชร หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ในการนี้ด่านฯได้บรรยายถึงบทบาทภารกิจงานที่เกี่ยวข้องการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งชี้แจงปัญหาหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าประเภทยาและอาหาร การจำแนกประเภทยา เครื่องมือแพทย์ หรือเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระเบียบปฏิบัติระหว่างกัน ทำให้การตรวจปล่อยสินค้ามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ณ ห้องประชุมสนามบินเกาะสมุย
เว็บบราวเซอร์บนอุปกรณ์ของท่านไม่รองรับการแสดงไฟล์ PDF

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 กันยายน 2566 13:20:46
จำนวนผู้เข้าชม : 21
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเกาะสมุย
27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7742 1366

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเกาะสมุย - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ