ด่านศุลกากรเกาะสมุย
Kohsamui Customs House
 


รายงานสถิติและข่าวสาร

รับสมัครงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเกาะสมุย เลขที่ 27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ 077-421366 โทรสาร 077-420400 E-mail : 72160000@customs.go.th

รายการพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์ระหว่างประเทศที่เก็บรักษาไว้ ณ ด่านศุลกากรเกาะสมุย

บริการนัดหมายและตรวจสอบพัสดุไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศออนไลน์
ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสำหรับผู้รับบริการ


ติดตามพัสดุตามหมายเลข EMS -คลิกที่นี่
EMS Tracking System -CLICK HERE

รายการพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่เก็บรักษา ณ ด่านศุลกากรเกาะสมุย - คลิกที่นี่
International Postal items stored at Koh Samui Customs House - CLICK HERE

ติดต่อนัดหมายผ่านทางออนไลน์ล่วงหน้า - คลิกที่นี่
Appointment Booking Service - CLICK HERE

ช่องทางการชำระเงิน - คลิกที่นี่
Payment choice- CLICK HERE

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการปฏิบัติพิธีการ - คลิกที่นี่
Document check list - CLICK HERE

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรไปรษณีย์ระหว่างประเทศ - คลิกที่นี่
Knowledge about the international parcel from Thai customs - CLICK HERE

คำถามที่พบบ่อย - คลิกที่นี่
F.A.Q. - CLICK HERE

ประเมินความพึงพอใจ - คลิกที่นี่
Survey - CLICK HERE
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2566 15:41:36
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเกาะสมุย
27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7742 1366

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเกาะสมุย - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ