ด่านศุลกากรเกาะสมุย
Kohsamui Customs House
 


รายงานสถิติและข่าวสาร

รับสมัครงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเกาะสมุย เลขที่ 27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ 077-421366 โทรสาร 077-420400 E-mail : 72160000@customs.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นาวสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย มอบหมายให้ นายชวนชัย พิทักษ์เทพสมบัติ หัวหน้าฝ่าย บริการศุลกากรที่ 2 เข้าร่วมประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นาวสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย มอบหมายให้ นายชวนชัย พิทักษ์เทพสมบัติ หัวหน้าฝ่าย
บริการศุลกากรที่ 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยมีนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลา 13.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัด(คบจ.) สุราษฎร์ธานี ครั้งที่4/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหาร
การคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น และชี้แจงแผนการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แผนการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยมีนางเพ็ญลดา สายสวัสดิ์ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เว็บบราวเซอร์บนอุปกรณ์ของท่านไม่รองรับการแสดงไฟล์ PDF

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 29 สิงหาคม 2565 14:13:47
จำนวนผู้เข้าชม : 134
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเกาะสมุย
27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7742 1366

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเกาะสมุย - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ