ด่านศุลกากรเกาะสมุย
Kohsamui Customs House
 


รายงานสถิติและข่าวสาร

รับสมัครงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเกาะสมุย เลขที่ 27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ 077-421366 โทรสาร 077-420400 E-mail : 72160000@customs.go.th

คู่มือประชาชน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ และปากระวาง14 มกราคม 2563 13:00:07154
2 พิธีการด้านเรือเรือต่างประเทศ เรือสำราญ(ยอร์ท)14 มกราคม 2563 12:41:50122
3 พิธีการศุลกากรทางอากาศยานของติดตัวผู้โดยสารเข้า-ออก ณ สนามบินสมุย14 มกราคม 2563 12:49:58140
4 พิธีการศุลกากร ata carnet14 มกราคม 2563 12:55:29185
5 คำร้องขอโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากร (กรณีพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์ระหว่างประเทศ)16 เมษายน 2563 12:39:46104
6 หนังสือมอบอำนาจ16 เมษายน 2563 12:22:0892
7 ใบอนุญาตให้ทำการล่วงเวลา (แบบ 432)16 เมษายน 2563 12:38:41116
8 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ24 พฤศจิกายน 2563 12:34:0375
9 การจัดตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต (รพท./Inland Container Depot : ICD)24 พฤศจิกายน 2563 12:32:5063
10 พิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออกสำหรับเรือสำราญและกีฬา หรือเรือประมง ที่นำเข้ามาชั่วคราว ตามภาค 4 ประเภท 3 (ค)25 พฤศจิกายน 2563 09:07:0170
11 การรับชำเงินระบบ e-Bill Payment15 ธันวาคม 2563 11:59:4796
12 ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ (Online Customs Registration)30 มิถุนายน 2564 10:35:0240
ผลลัพท์ทั้งหมด 12 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเกาะสมุย
27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7742 1366

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเกาะสมุย - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ