ด่านศุลกากรเกาะสมุย
Kohsamui Customs House
 


รายงานสถิติและข่าวสาร

รับสมัครงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเกาะสมุย เลขที่ 27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ 077-421366 โทรสาร 077-420400 E-mail : 72160000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรเกาะสมุย


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าหารือผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้า เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า9 มีนาคม 256689
2 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากเมืองเฉิงตู7 มีนาคม 256620
3 บริการข้อมูลข่าวสารหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า - ส่งออก15 กุมภาพันธ์ 256627
4 ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 256614 กุมภาพันธ์ 25666
5 ด่านศุลกากรเกาะสมุย จัดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ ลดขยะให้เป็นศูนย์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 256610 กุมภาพันธ์ 25667
6 แบบประเมินความพึงพอใจ Satisfaction Survey Form9 กุมภาพันธ์ 256617
7 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมประชุมคณะผู้บริหารคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 26 มกราคม 25663 กุมภาพันธ์ 256611
8 NO COPY ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาเอกสารต่างๆ23 มกราคม 256618
9 ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 19 มกราคม 256610
10 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 256614 มกราคม 256619
11 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ พงษ์พันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวาย23 ธันวาคม 256532
12 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 นายด่านศุลกากรเกาะสมุยต้อนรับนักท่องเที่ยวเรือสำราญ เอ็ม วี ไมน์ ชิฟฟ์ 5 19 ธันวาคม 256523
13 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทย ครบ 10 ล้านคน11 ธันวาคม 256517
14 ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร ภายใต้กิจกรรมปลูกต้นไม้ของเทศบาลนครเกาะสมุยจำนวน 9,999 ต้น6 ธันวาคม 256515
15 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25655 ธันวาคม 256517
16 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย พร้อมนางสาวภัทราภรณ์ พงษ์พันธ์ รษก. ผอ. สบศ. ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/25651 ธันวาคม 256521
17 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมต้นรับนักท่องเที่ยวเรือสำราญ27 พฤศจิกายน 256514
18 CSR ปลูกมะพร้าวเพื่อเกาะสมุย ปีที่ 6 23 พฤศจิกายน 256525
19 ประกาศด่านศุลกากรเกาะสมุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 256515
20 ประกาศด่านศุลกากรเกาะสมุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 256520
21 ประกาศด่านศุลกากรเกาะสมุย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 25661 พฤศจิกายน 256528
22 เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย นางสาวจุฬาลักษณ์ ยุติธรรมสกุล ผอ.สคศ. และนางสาวภัทราภรณ์ พงษ์พันธ์ รษก.ผอ.สบศ. พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่าอำเภอเกาะสมุย ประจำปี 256519 ตุลาคม 256531
23 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 256513 ตุลาคม 256521
24 บริจาคหน้ากากอนามัยให้กับเรือนจำอำเภอเกาะสมุย3 ตุลาคม 256527
25 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย นางสาวจุฬาลักษณ์ ยุติธรรมสกุล รักษาการผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงช28 กันยายน 256532
26 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ขอประชาสัมพันธ์ นโยบาย No Gift Policy "งดให้ งดรับ" ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส 7 กันยายน 256523
27 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นาวสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย มอบหมายให้ นายชวนชัย พิทักษ์เทพสมบัติ หัวหน้าฝ่าย บริการศุลกากรที่ 2 เข้าร่วมประชุม29 สิงหาคม 256536
28 วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 06.30 น. นาวสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุยพร้อมนายอมร ลัญจรังสิมาเลิศ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม และนางสาวสุนิสา ควรเสนอ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 และเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระ13 สิงหาคม 256546
29 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.29 น. นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้ารับมอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งได้รับการจารอักขระยันต์และอธิฐานจิตจาก พระครูถิรบุญญากร เจ้าอาวาสวัดแหลมสอ ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหว11 สิงหาคม 256551
30 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นาวสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุยเข้าร่วมกิจกรรมของคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัด(คบจ.) สุราษฎร์ธานี ในโครงการคลินิกการเงินการคลัง SMEs สุราษฎร์ธานีให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ3 สิงหาคม 256534
31 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 256530 กรกฎาคม 256547
32 เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการ ณ ด่านศุลกากรเกาะสมุย27 กรกฎาคม 256538
33 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย และนางสาวจุฬาลักษณ์ ยุติธรรมสกุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์รา20 กรกฎาคม 256557
34 ร่วมสืบสานกิจกรรม "สวมผ้าไทย งานบุญเดือน 8 วิถีชุมชน วิถีคนสมุย" ในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พ.ศ.256519 กรกฎาคม 256548
35 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคมพ.ศ 2565 ร่วมใจใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกาย ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยเทิดไทพระราชินีพันปีหลวง ในโครงการ "ภูษาศิลป์ ถิ่นคนดี" 5 กรกฎาคม 256577
36 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ร่วมทำกิจกรรม CSR ทำความสะอาดบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรเกาะสมุย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 148 ปี กรมศุลกากร4 กรกฎาคม 2565118
37 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ร่วมประกอบพิธีทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 148 ปี 4 กรกฎาคม 256571
38 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน29 มิถุนายน 256555
39 วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสานำอาหารจัดโรงทานสำหรับแจกประชาชนที่มาร่วมงานสวดพระอภิธรรม พระมงคลทีปาจารย์ (จำรัส เขมธมฺโม) ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดแจ้ง อำเภอเกาะสมุย29 มิถุนายน 256549
40 มอบสิ่งของสนับสนุนของรางวัลนาวากาชาด 'กาชาดอำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2565'28 มิถุนายน 256550
41 ร่วมกิจกรรมทางศาสนาตามโครงการ "สวมผ้าไทย เข้าวัด ฟังธรรมกับนายอำเภอ" 8 มิถุนายน 256566
42 ร่วมกิจกรรม CSR กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี8 มิถุนายน 256555
43 กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดหน้าทอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ5 มิถุนายน 256569
44 เข้าร่วมถวายสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25654 มิถุนายน 256583
45 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30?12.00 น. นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 256530 พฤษภาคม 256567
46 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย และนางสาวจุฬาลักษณ์ ยุติธรรมสกุล นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมหารือกับนางสาวณัฐชยธร ณัฐสุดานิจนิภา23 พฤษภาคม 2565118
47 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายปิยกร อภิบาลศรี11 พฤษภาคม 2565113
48 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล (25 กรกฎาคม 2563 - 25 กรกฎาคม 2564) ในรูปแบบไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์10 มีนาคม 2565100
49 นายด่านฯ สมุย แสดงความยินดีกับนายอำเภอ9 มีนาคม 2565105
50 โครงการจิตอาสา CSR โรงพยาบาลเกาะสมุย2 มีนาคม 2565101
51 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ทำลายของกลาง ครั้งที่ 1/256510 กุมภาพันธ์ 2565101
52 นายด่านฯ สมุย ได้รับเชิญออกรายการวิทยุของ สวท.สมุย9 กุมภาพันธ์ 2565108
53 ประกาศการควบคุมการส่งออกหน้ากากอนามัย8 กุมภาพันธ์ 256595
54 วันพฤหัสที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕28 มกราคม 2565149
55 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สุราษฏร์ธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔28 ธันวาคม 2564147
56 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมโครงการ ?คบจ.ร่วมใจปลูกหญ้าแฝก วันดินโลก (World Soil Day 2021)24 ธันวาคม 2564107
57 รษก.ผอ.ศภ.5 ตรวจเยี่ยมราชการด่านศุลกากรเกาะสมุย17 ธันวาคม 2564147
58 กิจกรรมโครงการ CSR ของด่านศุลกากรเกาะสมุย29 ตุลาคม 2564129
59 ศรชล.ภาค 2 จับกุมน้ำมันเถื่อนกลางทะเล29 ตุลาคม 2564165
60 ประชุมคณะผู้บริหารการคลังฯ ครั้งที่ 3/2564 23 กันยายน 2564126
61 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ทำกิจกรรม CSR ณ โรงพยาบาลเกาะสมุย20 สิงหาคม 2564159
62 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย11 สิงหาคม 2564150
63 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา23 กรกฎาคม 2564167
64 เกาะสมุยเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามแนวทาง "SAMUI Plus Model"16 กรกฎาคม 2564203
65 วันครบรอบสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ ๑๔๗ ปี8 กรกฎาคม 2564225
66 VDO Conference การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง29 มิถุนายน 2564231
67 ด่านศุลกากรเกาะสมุย จัดกิจกรรมจิตอาสาและ CSR บำเพ็ญประโยชน์ 28 มิถุนายน 2564216
68 ประกาศด่านฯ การขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว8 มิถุนายน 2564224
69 ประกาศด่านฯ รับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล การขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว28 พฤษภาคม 2564149
70 ประกาศด่านฯ รับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล การขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว13 พฤษภาคม 2564195
71 ประกาศด่านฯ รับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล การขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว13 พฤษภาคม 2564205
72 ประกาศด่านฯ รับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล การขายทอดตลาดเศษเหล็กโครงสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว5 พฤษภาคม 2564154
73 วิธีการใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment)29 เมษายน 2564225
74 นายด่านศุลกากรเกาะสมุยและเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและหน้ากากอนามัยให้แก่ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนธูป โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข และโรงเรียนวัดสมุทราราม1 เมษายน 2564205
75 นายด่านศุลกากรเกาะสมุยและเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และหน้ากากอนามัย ให้แก่ครูและนักเรียน โรงเรียนวัดแจ้ง และโรงเรียนบ้านอ่างทอง26 มีนาคม 2564189
76 ด่านศุลกากรเกาะสมุยและเข้าร่วมแผนปฏิบัติการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาทองเที่ยวเกาะสมุยโดยเรือสาราญ (เรือยอร์ช)23 มีนาคม 2564155
77 ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาสถานีเรือสมุยครบรอบ ๑๒ ปี19 มีนาคม 2564185
78 วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดี และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการด่านศุลกากรเกาะสมุย พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา และ CSR ปล่อยแม่พันธุ์ปูม้า ลูกปูม้า และลูกหมึก สู่ทะเลไทย 9 มีนาคม 2564248
79 เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายด่านและเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเกาะสมุย จัดพิธีทำบุญด่านฯ และศาลพ่อตา เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่และเทศกาลตรุษจีน ณ ที่ทำการ ด่านศุลกากรเกาะสมุย15 กุมภาพันธ์ 2564214
80 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวจินตนา คงเมือง นายด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมประชุม คบจ. ประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ การพิจารณา คบจ.ดีเด่น และร่วมกิจกรรมตามโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"5 กุมภาพันธ์ 2564200
81 เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวจินตนา คงเมือง นายด่านศุลกากรเกาะสมุย ได้เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัด (อบจ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม คลังจังหวัดชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังการชี้แจง3 กุมภาพันธ์ 2564188
82 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวกิจกรรมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 28 ธันวาคม 2563181
83 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย มอบหมายให้นายบูรพา วัจนะรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี24 ธันวาคม 2563373
84 การรับชำเงินระบบ e-Bill Payment15 ธันวาคม 2563188
85 นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ ด่านศุลกากรเกาะสมุย โดยมีนางสาวจินตนา คงเมือง นายด่านศุลกากรเกาะสมุย พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับ14 ธันวาคม 2563253
86 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) และนายด่านศุลกากรบ้านดอน (นางสาวปรารถนา สันติอนุชิต) พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้ร่วมกันแจกข้าวสาร และสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 8 ธันวาคม 2563248
87 เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านศุลการกรเกาะสมุย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแ5 ธันวาคม 2563247
88 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ด่านฯเกาะสมุยร่วมกิจกรรม ?หมอสมุยชวนวิ่ง 2020? เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย ณ รพ.เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี29 พฤศจิกายน 2563199
89 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการรองรับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)24 พฤศจิกายน 2563186
90 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) ผอ.ส่วนฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมาตรวจราชการที่สนามบินนานาชาติสมุย และโรงแรมที่ทำ ASQ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว ต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว3 พฤศจิกายน 2563524
91 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ จัดโครงการ CSR และกิจกรรมจิตอาสา 25 ตุลาคม 2563412
92 นายอาทิตย์ ไชยภักดิ์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชการศุลกากรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 523 ตุลาคม 2563442
93 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ?ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา? ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะชายหาดทะเลหน้าวัดแหลมสอ23 ตุลาคม 2563198
94 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (น.ส.จินตนา คงเมือง) พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุม ณ. ห้องประชุม4 อาคารสมุยปาร์ค สนามบินสมุย เพื่อเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะเดินทางมาตรวจราชการ ณ.เกาะสมุย ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศ21 ตุลาคม 2563243
95 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีในวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563178
96 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) และเจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม 'ปล่อยลูกปูม้าลงสู่ทะเลในโครงการธนาคารปูม้า' ร่วมกับชาวบ้าน ต.บ้านใต้ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี15 ตุลาคม 2563201
97 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 13 ตุลาคม 2563224
98 เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ?ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา? ณ บริเวณหาดวัดแจ้งนอก อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 ตุลาคม 2563205
99 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมพิธีแห่ขบวนงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2563 ของอำเภอเกาะสมุย12 ตุลาคม 2563217
100 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกึ่งรูปแบบสนามบินสมุย ประจำปี 2563 7 ตุลาคม 2563223
ผลลัพท์ทั้งหมด 134 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเกาะสมุย
27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7742 1366

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเกาะสมุย - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ