ด่านศุลกากรเกาะสมุย
Kohsamui Customs House
 


รายงานสถิติและข่าวสาร

รับสมัครงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเกาะสมุย เลขที่ 27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ 077-421366 โทรสาร 077-420400 E-mail : 72160000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรเกาะสมุย


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย และนางสาวจุฬาลักษณ์ ยุติธรรมสกุล นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมหารือกับนางสาวณัฐชยธร ณัฐสุดานิจนิภา23 พฤษภาคม 256519
2 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายปิยกร อภิบาลศรี11 พฤษภาคม 256546
3 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล (25 กรกฎาคม 2563 - 25 กรกฎาคม 2564) ในรูปแบบไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์10 มีนาคม 256547
4 นายด่านฯ สมุย แสดงความยินดีกับนายอำเภอ9 มีนาคม 256554
5 โครงการจิตอาสา CSR โรงพยาบาลเกาะสมุย2 มีนาคม 256543
6 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ทำลายของกลาง ครั้งที่ 1/256510 กุมภาพันธ์ 256555
7 นายด่านฯ สมุย ได้รับเชิญออกรายการวิทยุของ สวท.สมุย9 กุมภาพันธ์ 256548
8 ประกาศการควบคุมการส่งออกหน้ากากอนามัย8 กุมภาพันธ์ 256538
9 วันพฤหัสที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕28 มกราคม 256550
10 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สุราษฏร์ธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔28 ธันวาคม 256478
11 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมโครงการ ?คบจ.ร่วมใจปลูกหญ้าแฝก วันดินโลก (World Soil Day 2021)24 ธันวาคม 256459
12 รษก.ผอ.ศภ.5 ตรวจเยี่ยมราชการด่านศุลกากรเกาะสมุย17 ธันวาคม 256490
13 กิจกรรมโครงการ CSR ของด่านศุลกากรเกาะสมุย29 ตุลาคม 256481
14 ศรชล.ภาค 2 จับกุมน้ำมันเถื่อนกลางทะเล29 ตุลาคม 2564112
15 ประชุมคณะผู้บริหารการคลังฯ ครั้งที่ 3/2564 23 กันยายน 256481
16 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ทำกิจกรรม CSR ณ โรงพยาบาลเกาะสมุย20 สิงหาคม 256495
17 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย11 สิงหาคม 256497
18 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา23 กรกฎาคม 2564111
19 เกาะสมุยเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามแนวทาง "SAMUI Plus Model"16 กรกฎาคม 2564146
20 วันครบรอบสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ ๑๔๗ ปี8 กรกฎาคม 2564125
21 VDO Conference การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง29 มิถุนายน 2564146
22 ด่านศุลกากรเกาะสมุย จัดกิจกรรมจิตอาสาและ CSR บำเพ็ญประโยชน์ 28 มิถุนายน 2564159
23 ประกาศด่านฯ การขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว8 มิถุนายน 2564167
24 ประกาศด่านฯ รับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล การขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว28 พฤษภาคม 256495
25 ประกาศด่านฯ รับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล การขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว13 พฤษภาคม 2564146
26 ประกาศด่านฯ รับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล การขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว13 พฤษภาคม 2564131
27 ประกาศด่านฯ รับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล การขายทอดตลาดเศษเหล็กโครงสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว5 พฤษภาคม 2564107
28 วิธีการใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment)29 เมษายน 2564164
29 นายด่านศุลกากรเกาะสมุยและเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและหน้ากากอนามัยให้แก่ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนธูป โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข และโรงเรียนวัดสมุทราราม1 เมษายน 2564157
30 นายด่านศุลกากรเกาะสมุยและเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และหน้ากากอนามัย ให้แก่ครูและนักเรียน โรงเรียนวัดแจ้ง และโรงเรียนบ้านอ่างทอง26 มีนาคม 2564121
31 ด่านศุลกากรเกาะสมุยและเข้าร่วมแผนปฏิบัติการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาทองเที่ยวเกาะสมุยโดยเรือสาราญ (เรือยอร์ช)23 มีนาคม 256497
32 ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาสถานีเรือสมุยครบรอบ ๑๒ ปี19 มีนาคม 2564129
33 วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดี และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการด่านศุลกากรเกาะสมุย พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา และ CSR ปล่อยแม่พันธุ์ปูม้า ลูกปูม้า และลูกหมึก สู่ทะเลไทย 9 มีนาคม 2564178
34 Presentation นำเสนอ ต้อนรับอธิบดีและคณะผู้บริหารกรมศุลกากรเดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการที่ด่านศุลกากรเกาะสมุยเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 25649 มีนาคม 2564172
35 เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายด่านและเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเกาะสมุย จัดพิธีทำบุญด่านฯ และศาลพ่อตา เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่และเทศกาลตรุษจีน ณ ที่ทำการ ด่านศุลกากรเกาะสมุย15 กุมภาพันธ์ 2564116
36 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวจินตนา คงเมือง นายด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมประชุม คบจ. ประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ การพิจารณา คบจ.ดีเด่น และร่วมกิจกรรมตามโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"5 กุมภาพันธ์ 2564114
37 เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวจินตนา คงเมือง นายด่านศุลกากรเกาะสมุย ได้เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัด (อบจ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม คลังจังหวัดชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังการชี้แจง3 กุมภาพันธ์ 2564128
38 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวกิจกรรมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 28 ธันวาคม 2563133
39 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย มอบหมายให้นายบูรพา วัจนะรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี24 ธันวาคม 2563236
40 การรับชำเงินระบบ e-Bill Payment15 ธันวาคม 2563120
41 นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ ด่านศุลกากรเกาะสมุย โดยมีนางสาวจินตนา คงเมือง นายด่านศุลกากรเกาะสมุย พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับ14 ธันวาคม 2563172
42 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) และนายด่านศุลกากรบ้านดอน (นางสาวปรารถนา สันติอนุชิต) พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้ร่วมกันแจกข้าวสาร และสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 8 ธันวาคม 2563173
43 เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านศุลการกรเกาะสมุย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแ5 ธันวาคม 2563186
44 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ด่านฯเกาะสมุยร่วมกิจกรรม ?หมอสมุยชวนวิ่ง 2020? เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย ณ รพ.เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี29 พฤศจิกายน 2563136
45 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการรองรับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)24 พฤศจิกายน 2563126
46 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) ผอ.ส่วนฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมาตรวจราชการที่สนามบินนานาชาติสมุย และโรงแรมที่ทำ ASQ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว ต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว3 พฤศจิกายน 2563252
47 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ จัดโครงการ CSR และกิจกรรมจิตอาสา 25 ตุลาคม 2563253
48 นายอาทิตย์ ไชยภักดิ์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชการศุลกากรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 523 ตุลาคม 2563321
49 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ?ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา? ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะชายหาดทะเลหน้าวัดแหลมสอ23 ตุลาคม 2563139
50 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (น.ส.จินตนา คงเมือง) พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุม ณ. ห้องประชุม4 อาคารสมุยปาร์ค สนามบินสมุย เพื่อเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะเดินทางมาตรวจราชการ ณ.เกาะสมุย ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศ21 ตุลาคม 2563189
51 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีในวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563133
52 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) และเจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม 'ปล่อยลูกปูม้าลงสู่ทะเลในโครงการธนาคารปูม้า' ร่วมกับชาวบ้าน ต.บ้านใต้ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี15 ตุลาคม 2563135
53 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 13 ตุลาคม 2563166
54 เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ?ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา? ณ บริเวณหาดวัดแจ้งนอก อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 ตุลาคม 2563155
55 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมพิธีแห่ขบวนงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2563 ของอำเภอเกาะสมุย12 ตุลาคม 2563165
56 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกึ่งรูปแบบสนามบินสมุย ประจำปี 2563 7 ตุลาคม 2563160
57 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย (นางสาวจินตนา คงเมือง) เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารคลังจังหวัดสุราฎร์ธานี ครั้งที่ 7/256327 กันยายน 2563176
58 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับคณะสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย20 กันยายน 2563181
59 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ต้อนรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ราย นายอาทิตย์ ไชยภักดิ์ และนายบูรพา วัจนะรัตน์ ที่ได้รับคัดเลือกให้มารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร และผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ตามลำดับ18 กันยายน 2563222
60 ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมโครงการ 'เข้าวัดฟังธรรม ไปกับนายอำเภอ' ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 256326 สิงหาคม 2563192
61 ด่านศุลกากรเกาะสมุยได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓13 สิงหาคม 2563165
62 ด่านศุลกากรเกาะสมุยได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 13 สิงหาคม 2563171
63 ด่านศุลกากรเกาะสมุยเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม"13 สิงหาคม 2563173
64 ด่านศุลกากรเกาะสมุยได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓13 สิงหาคม 2563174
65 ด่านศุลกากรเกาะสมุยเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม"10 สิงหาคม 2563165
66 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ?รวมพลังคนสมุย?7 สิงหาคม 2563177
67 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมโครงการ "เข้าวัดฟังธรรม ไปกับนายอำเภอ" 4 สิงหาคม 2563199
68 ด่านศุลกากรเกาะสมุยเข้าร่วมอบรมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า4 สิงหาคม 2563168
69 ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ ๑๐)29 กรกฎาคม 2563196
70 ด่านศุลกากรเกาะสมุย จัดโครงการ CSR และกิจกรรมจิตอาสา "พี่ชาวด่านฯ แบ่งปันน้ำใจให้น้อง" 20 กรกฎาคม 2563217
71 ด่านศุลกากรเกาะสมุย จัดการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย (ครอ.) ครั้งที่ 1/256313 กรกฎาคม 2563182
72 ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด่านศุลกากรเกาะสมุย15 พฤษภาคม 2563298
73 big cleaning day kohsamui customs house 202011 เมษายน 2563229
74 ประกาศฯ รายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด่านศุลกากรเกาะสมุย1 เมษายน 2563518
75 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.ด่านศุลกากรเกาะสมุย ได้จัดสอบภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)25 มีนาคม 2563348
76 คณะตรวจตัดปี สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 เดินทางมาตรวจสอบตัดปี ประจำปีงบประมาณ 256219 มีนาคม 2563302
77 การประชุมคณะอำนวยความสะดวกทางอากาศยาน ณ สนามบินสมุย6 มีนาคม 2563194
78 เปิดบูธประสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการทางภาษีของกรมศุลกากรให้แก่ผู้ประกอบการ6 มีนาคม 2563155
79 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ด่านศุลกากรเกาะสมุย5 มีนาคม 2563349
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซึ้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)28 กุมภาพันธ์ 2563215
81 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายด่านศูลกากรเกาะสมุย ร่วมกิจกรรม ตามโครงการเข้าวัดทำบุญกับนายอำเภอ 24 กุมภาพันธ์ 2563218
82 ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ด่านศุลกากรเกาะสมุย13 กุมภาพันธ์ 2563280
83 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน11 กุมภาพันธ์ 2563202
84 Samui Big Cleaning Day 2020 7 กุมภาพันธ์ 2563402
85 โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน6 กุมภาพันธ์ 2563223
86 ด่านศุลกากรเกาะสมุย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร3 กุมภาพันธ์ 2563569
87 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเกาะสมุย 7 มกราคม 2563247
88 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมกับนายอำเภอให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุย7 มกราคม 2563253
89 ด่านศุลกากรเกาะสมุย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยใจ" 27 ธันวาคม 2562258
90 ด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดพุ่มผ้าป่างานบุญประเพณีชักพระอำเภอเกาะสมุย22 ตุลาคม 2562340
ผลลัพท์ทั้งหมด 90 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเกาะสมุย
27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7742 1366

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเกาะสมุย - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ