ด่านศุลกากรเกาะสมุย
Kohsamui Customs House
 


รายงานสถิติและข่าวสาร

รับสมัครงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเกาะสมุย เลขที่ 27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ 077-421366 โทรสาร 077-420400 E-mail : 72160000@customs.go.th

ร่วมพิธีเปิด โครงการ Smart SMEs ต่อยอดธุรกิจด้วย Digidal Platform ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์  นายด่านศุลกากรเกาะสมุย และนายทินวัฒน์  ศิลารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร
ด่านศุลกากรบ้านดอน ร่วมพิธีเปิด โครงการ
Smart SMEs ต่อยอดธุรกิจด้วย Digidal Platform ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด
สุราษฎร์ธานี (คบจ.) ณ ห้องแก้วสม
ุย คอนเวนชั่น 1 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 มิถุนายน 2566 11:04:23
จำนวนผู้เข้าชม : 38
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเกาะสมุย
27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7742 1366

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเกาะสมุย - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ