ด่านศุลกากรเกาะสมุย
Kohsamui Customs House
 


รายงานสถิติและข่าวสาร

รับสมัครงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเกาะสมุย เลขที่ 27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ 077-421366 โทรสาร 077-420400 E-mail : 72160000@customs.go.th

ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal

ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์
ทาง Customs Trader Portal
เปิดให้บริการสำหรับการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกเฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับกรมศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
การต่ออายุตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ


ประกาศกรมศุลกากร ที่ 94/2564 เรื่องการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
แนบท้ายประกาศกรม
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 22 กันยายน 2565 14:51:49
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเกาะสมุย
27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7742 1366

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเกาะสมุย - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ